Witam na stronie Analiza Prezentacje.

slide_010Zawartość strony składa się z szeregu aplikacji przygotowanych w takich programach jak Excel 2013 i Power Point 2013 do zastosowania w różnych dziedzinach działalności biznesowej, a w przypadku prezentacji multimedialnych również w dziedzinie prywatnej.

Ukończyłem studia licencjackie na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, jak również studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Pracę licencjacką napisałem i obroniłem z tematu „Ocena zagrożenia upadłością spółek kapitałowych na modelach dyskryminacyjnych”. Temat mojej pracy magisterskiej dotyczy konkretnie analizy finansowej, z uwzględnieniem analizy wstępnej i wskaźnikowej.

slide_020 Zajmuję się również tworzeniem prezentacji multimedialnych do wykorzystania w działalności biznesowej, szkolnej, uczelnianej, prywatnej. Prezentacje są przygotowane jako profesjonalne szablony do indywidualnego zastosowania. Szablony zawierają gotowe slajdy, które po osobistej edycji można dostosować do konkretnych potrzeb, tematu, treści. Slajdy zawierają gotowe animacje i przy średnim stopniu znajomości programu Power Point 2013, każdy może dostosować do profilu w jakim może wykorzystać prezentacje.

Zawsze również istnieje możliwość za dodatkową opłatą zamówić prezentację opartą na danym szablonie spersonalizowaną do konkretnych potrzeb, w tym przypadku proszę o osobisty kontakt. Cena zależy od ilości slajdów i wielkości modyfikacji, jest ustalana indywidualnie w zależności od zlecenia. Oczywiście w mniejszym zakresie do zakupionego przez Państwa szablonu służę podstawową pomocą przy ewentualnych problemach z dostosowaniem szablonu poprzez kontakt emailowy.

slide_af02Aplikacje związane z analizą finansową są oparte w całości o program Excel 2013 i mają również uniwersalne zastosowanie po indywidualnym wprowadzeniu danych do elementów sprawozdania finansowego. Ze względu na specyfikę każdej branży działalności gospodarczej interpretacja uzyskanych danych będzie już w gestii Państwa znajomości tematu. Aplikacje zapewniają więc istotne skrócenie czasu dla uzyskania danych liczbowych i graficznego przestawienia tych danych na zawartych w aplikacjach wykresach.

Istnieje oczywiście możliwość zamówienia indywidualnej oceny w oparciu o proponowane aplikacje i opracowanie na tej podstawie raportu. W takim przypadku też cena jest ustalana indywidualnie po osobistym kontakcie i ustaleniu szczegółów.

Zapraszam do poszczególnych działów z aplikacjami do analizy finansowej, jak również z proponowanymi gotowymi szablonami prezentacji. Aby móc dokładnie zapoznać się z produktami, zamieszczamy aplikacje demo do ściągnięcia, jak również demo prezentacji na kanale YT.

Zapraszam do skorzystania z oferty.