Analiza finansowa jest częścią analizy ekonomicznej. Jej zasadnicze części składowe to analiza wstępna sprawozdań finansowych i analiza wskaźnikowa. Ta metoda sprawdzania sytuacji finansowej jest nieodzowna w dzisiejszym czasie dla przedsiębiorstw.
Wykonywana w ujęciu dynamiczny, dostarcza potrzebnych danych wykorzystywanych przez kierownictwo w procesie zarządzania, a także przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów itp.
Zadaniem analizy  jest dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej.